Το δίκτυο Natura είναι ένα Ευρωπαικό Οικολογικό δίκτυο περιοχών. Οι περιοχές αυτές έχουν την Άνδρο αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν:

  1. Την κοιλάδα Ευρουσών – Αποικιών – Στενιών
  2. Τον όρμο Βιταλίου και τον κεντρικό ορεινό όγκο
  3. Την κοιλάδα Βουρκωτής – Άχλας
  4. Την κοιλάδα Αμμόλοχου – Βαριδίου – Ζόρκου
  5. Την Μονή – Όρμο Μονής
  6. Την κοιλάδα Βουνίου Διποταμάτων